Zalety stosowania czeprni powietrza

Warto wiedzieć, iż czerpnia jest jednym z elementów instalacji mechanicznej, która odpowiada za pobieranie świeżego powietrza z zewnątrz. W dalszych etapach jest ono transportowane poprzez elementy nawiewne i trafia bezpośrednio do pomieszczeń. Może być ona umieszczona w ścianie albo na dachu budynku, jednak powinna być odpowiednio zabezpieczona przed opadami. Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego elementu wentylacji oraz jakie rodzaje czerpni są najbardziej popularne oraz chętnie wybierane przez klientów?

Odpowiednio dobrane czerpnie powietrza

czerpnia powietrza fi 200Otwór czerpni powinien być w jak największym stopniu oddalony od miejsc, w jakich mogą powstawać zanieczyszczenia i uciążliwe zapachy, jak na przykład wylot komina, śmietniki czy ulica. W przypadku, kiedy stężenie zanieczyszczeń wokół budynku jest znaczne, warto zdecydować się na montaż czerpni dachowej. Modele ścienne nie powinny być umieszczane blisko poziomu terenu, ponieważ może to powodować zabrudzenia elementów, zasysania niewielkich elementów (jak na przykład piasek) czy zasysania nieprzyjemnych zapachów. Zalecane jest, aby wysokość krawędzi otworu wylotowego wynosiła co najmniej 2 metry od poziomu terenu. Dobrym wyborem jest czerpnia powietrza fi 200. Służy ona jako miejsce do czerpania powietrza o okrągłym przekroju. Wymieniony model będzie miał średnicę fi 200, natomiast grubość ścianki czy materiał bywają zróżnicowane. Popularne są czerpnie wykonane ze stali ocynkowanej, która jest najbardziej trwała. Poszczególne ocynkowane elementy są montowane na zasadzie wciskania. Obserwuje się rosnące zainteresowanie wentylacją mechaniczną ze względu na jej skuteczność Powoduje to również znacznie większą ilość elementów, w tym czerpni powietrza, dostępnych na rynku. W takim wypadku wymiana powietrza jest niezależna od warunków atmosferycznych, a wymuszony przepływ powietrza jest uzyskiwany dzięki stosowaniu wentylatora. Rozwiązanie to więc jest to bardzo skuteczne i chętnie wybierane przez inwestorów już na etapie planowanej budowy nieruchomości.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wentylacja wywiewna. Polega ona na instalacji wentylatorów w kanałach wentylacyjnych, w efekcie czego powietrze dostaje się do budynku przez nieszczelne okna, drzwi czy nawiewniki, a wydostaje przez wentylator. Nieco nowocześniejszym oraz bardziej skutecznym rozwiązaniem jest także wentylacja nawiewno-wywiewna, w przypadku której zarówno doprowadzanie, jak i odprowadzanie powietrza na zewnątrz realizowane jest przy pomocy wentylatorów.