Wykorzystywanie biostymulatorów w rolnictwie

 

Biostymulatory rolnicze obejmują różne formuły substancji, które są stosowane na rośliny lub glebę w celu dostosowania i poprawy fizjologicznych procesów upraw, a tym samym zwiększenia ich wydajności. Biostymulanty działają na fizjologię roślin innymi środkami niż składniki odżywcze, poprawiając wigor, plon i jakość, a także przyczyniają się do ochrony gleby po uprawie. Biostymulanty są coraz częściej stosowane w światowej produkcji rolnej i mogą skutecznie wpłynąć na wzrost produkcji żywności.

Znaczenie biostymulatorów w opłacalnym rolnictwie

opłacalne biostymulatory w rolnictwieBiostymulatory obecnie odgrywają coraz większą rolę w tradycyjnym rolnictwie, jako uzupełnienie nawozów i środków ochrony roślin oraz ogólnie praktyk rolniczych. W rzeczywistości są one kompatybilne z najbardziej zaawansowanymi technikami rolniczymi, które są podstawą zrównoważonego rolnictwa. Środki te poprawiają wchłanianie i efektywne wykorzystanie składników odżywczych oraz mają za zadanie poprawić jakość upraw. Jest więc to rozwiązanie niezwykle opłacalne biostymulatory w rolnictwie różnią się od nawozów i środków ochrony roślin. Wpływają jedynie na wigor roślin i nie mają bezpośredniego działania przeciwko szkodnikom lub chorobom. Biostymulacja roślin jest więc uzupełnieniem stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Bez nich produkty rolne rosłyby wolniej, zbiory byłyby mniejsze, zyski rolników spadłyby, a produkty trafiałyby na stoły konsumentów w gorszym stanie niż obecnie. Ich głównym celem jest zwiększenie produktywności i rentowności rolnictwa. Regularne stosowanie biostymulantów poprawia jakość produktów rolnych, czyniąc je zdrowszymi i bardziej przystępnymi cenowo, a także przyczynia się do większej trwałości całego sektora rolnego. Większość biostymulatorów jest pozyskiwana z mikroorganizmów i substancji organicznych często występujących w naturze, takich jak algi morskie, soja, skorupiaki czy cytryny. Stosuje się je w małych ilościach w przeciwieństwie do nawozów, które są często produkowane w dużych ilościach ze względu na ich zwiększone wykorzystanie w każdym procesie produkcji rolniczej

Zaledwie kilka litrów lub kilogramów produktu może biostymulować znaczną liczbę obsadzonych hektarów. Biostymulanty pomagają roślinom tolerować problemy, takie jak niedobór wody, zasolenie wody do nawadniania, a nawet ekstremalne temperatury. Uprawy poddane działaniu biostymulantów lepiej wytrzymają tego typu negatywne skutki. Aktywują naturalne mechanizmy obronne roślin, ale nie są prawnie identyfikowane jako pestycydy. Bbiostymulanty sprawiają więc, że ich uprawy są bardziej zrównoważone i opłacalne.