Użyteczność systemów parkingowych na parkingach wielkopowierzchniowych

 

Zbyt mała liczba miejsc parkingowych w dużych miastach to problem, którym lokalne władze borykają się od lat. Liczba samochodów rośnie w tempie zupełnie nieproporcjonalnym do parkingów, szczególnie tych ogólnie dostępnych na osiedlach mieszkaniowych. Za to większość powstających dzisiaj biurowców czy centrów handlowych posiada własne parkingi dla pracowników i klientów.

Bezpieczne parkowanie z systemem komputerowym

Systemy parkingowe

Parkingi wielkopowierzchniowe z racji swojej specyfiki wykluczają fizyczny udział człowieka w kontrolowaniu wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów a tym bardziej ewentualnych opłat. Dzisiaj robią to w pełni skomputeryzowane urządzenia, choć nadal pod kontrolą człowieka. Rodzaj zastosowanego w danym miejscu systemu zależy od powierzchni parkingu oraz jego specyfiki. Kontrola ruchu pojazdów na parkingach odbywa się przy pomocy terminali wjazdowych i wyjazdowych, automatów rozliczeniowych oraz szlabanów. Terminale mają za zadanie wydanie biletu zawierającego godzinę wjazdu oraz jego odczyt przy wyjeździe. Sczytują też dane kart abonamentowych uprawniających do parkowania bez uiszczania opłaty w automacie rozliczeniowym. Niektóre firmy gwarantują klientom darmowy czas parkowania przeważnie od jednej do kilku godzin. Czasem darmowy wyjazd z parkingu może się wiązać z koniecznością odznaczenia biletu w systemie przez recepcję lub u ochronę, co automatycznie otwiera szlaban przy wyjeździe. Coraz częściej, w celu usprawnienia ruchu przy szlabanach, stosuje się systemy rozpoznające tablice rejestracyjne. System sam ustala, czy dany samochód uiścił opłatę, ma wykupiony abonament lub parkuje w ramach miejsc przyznanych pracownikom. Jest on jednak uzależniony od jakości samego sprzętu ale również warunków atmosferycznych, które mogą utrudnić odczytanie tablic przez kamerę. Najlepsze z takich systemów dają gwarancję 95% skuteczności. Systemy parkingowe stosowane w parkingach podziemnych mogą posiadać opcję sygnalizacji wolnych miejsc co znacznie ułatwia ich odnalezienie szczególnie w przypadku bardzo dużych powierzchni parkingów. Taki system zaopatrzony jest w czujnik wykrywające pojazd na danym miejscu i sygnalizują jego obecność lub jej brak odpowiednio czerwoną lub zieloną lampką ledową, aktualizując przy tym liczbę dostępnych miejsc wyświetlaną na tablicach na każdym poziomie.

Systemy parkingowe, choć w pełni skomputeryzowane, jak większość tego rodzaju urządzeń potrzebują nadzoru człowieka, zarówno na poziomie obsługi IT jak również tej od pracowników ochrony obiektu. Każdy terminal wjazdowy i wyjazdowy umożliwia kontakt z ochroną. Na automatach rozliczeniowych znajdują się dane kontaktowe do firmy odpowiadającej za dany automat i do której należy się zgłaszać w razie problemów technicznych.