Usprawnienie deponowania kluczy

W firmach zatrudniających wielu pracowników problemem może być utrzymanie sprawnej pracy portierni. Zwłaszcza jeśli różne osoby tam pracujące, wychodzą o niestandardowych godzinach. Warto jest wtedy zastosować zautomatyzowany system wydawania i poboru kluczy. Jeśli do tego firma korzysta na co dzień z magnetycznych kart dostępu, będzie to jeszcze łatwiejsze. Wystarczy odpowiednia szafka depozytowa, która połączona zostanie z elektronicznym systemem identyfikacji pracowników. Pozwoli to na pobór kluczy jedynie uprawnionym do tego osobom.

Jak działa automatyczny depozyt kluczy?

automatyczne depozytory kluczyW systemach elektronicznego przechowywania, najważniejsze jest zamówienie odpowiedniego oprzyrządowania. Zwykle, automatyczne depozytory kluczy składają się z szafy wyposażonej w czytnik kart magnetycznych oraz panel umożliwiający wstukanie kodu dostępu. Można dodatkowo wyposażyć ją o zewnętrzny ekran umożliwiający portierowi wgląd w dane pracownika i to, czy posiada on uprawnienia do poboru kluczy. By otworzyć szafę należy zbliżyć kartę oraz wstukać numer klucza, który chcemy pobrać. Kiedy system elektroniczny otrzyma informację o posiadanych uprawnieniach, drzwiczki otworzą się, a mechanizm blokujący zostanie zwolniony. Rodzaje takiego mechanizmu są dwa. Pierwszym jest system breloka elektronicznego. Jest on na stałe przytwierdzony do konkretnego klucza. Wewnątrz depozytora znajdują się natomiast gniazda, które odczytują czy włożony brelok jest zgodny z ich numerem. W razie uzyskania przez pracownika dostępu blokada konkretnego gniazda zostaje zwolniona i można bez problemu wyciągnąć klucz. W przypadku zwrotu wystarczy na powrót wsunąć go w odpowiednie miejsce, a szafa natychmiast zablokuje go w gnieździe. Drugim rodzajem jest system wkładek bębenkowych. W tym przypadku po uzyskaniu autoryzacji należy przekręcić klucz jak w zamku i wyciągnąć. Aby go zwrócić, należy wykonać procedurę odwrotnie. W tym przypadku również zaraz po umieszczeniu klucza we właściwej pozycji zaczyna działać blokada.

Aby w sposób płynny i bezpieczny przeprowadzać wydawanie i zwrot kluczy w dużej firmie, warto zainteresować się depozytorami automatycznymi. Pozwalają one na podpięcie ich do wewnętrznego systemu elektronicznej identyfikacji pracowników. Dzięki temu, poszczególnym z nich, nadać można uprawnienia do pobierania konkretnych kluczy. Tym samym praca portiera zostaje ułatwiona i wymaga jedynie kontroli tego, czy dane osoby pobierającej zgadzają się i czy posiada ona niezbędną zgodę no uzyskanie kluczy.