Szczelny zbiornik czy oczyszczalnia ścieków?

Podłączenie do kanalizacji miejskiej jest w dalszym ciągu najwygodniejszym rozwiązaniem na pozbycie się ścieków z gospodarstwa domowego. Koszty za odprowadzanie ścieków wliczone są w rachunki za wodę, nie ma konieczności zajmowania się kontrolą zapełnienia szamba, nie dotyczą nas też żadne inne zabiegi dotyczące kanalizacji. Nie jest to jednak wariant dla każdego, ponieważ wciąż jeszcze w wielu miejscach nie ma możliwości poprowadzenia nitki kanalizacyjnej i pozostaje zagospodarowanie ścieków w inny sposób.

Zbiornik a oczyszczalnia – wady i zalety

pojemny zbiornik szczelnyWszyscy ci, którzy mierzą się z zagospodarowaniem nieczystości odprowadzanych z domu, mają do wyboru dwie opcje. Jedna z nich to pojemny zbiornik szczelny, w którym gromadzone są ścieki, a w momencie zapełnienia opróżniany jest przez miejscową firmę dysponującą wozem asenizacyjnym. Druga możliwość to zbudowanie przydomowej oczyszczalnia ścieków, która po powolnym oczyszczeniu rozprowadza je w gruncie na terenie działki. Każda z tych dwóch możliwości posiada swoje wady i zalety, każda wymaga indywidualnego podejścia, oceny możliwości technicznych oraz finansowych. Pojemny zbiornik szczelny czyli najprościej mówiąc szambo gwarantuje, że nieoczyszczone ścieki nie mają szans przedostać się do gruntu, a tym samym skazić go. Jednocześnie szczelność zapewnia ochronę przed napływaniem do szamba wód gruntowych czy opadowych, które niepotrzebnie zapełniałyby zbiornik, generując większe koszty jego utrzymania. Pojemność zbiornika powinna być dopasowana zarówno do wielkości gospodarstwa domowego (ilości mieszkańców), jak i do pojemności wozu asenizacyjnego obsługującego okolicę. Im większe szambo, tym rzadziej wymagać będzie opróżniania, a zatem zmniejszy to koszty jego eksploatacji. Dlatego warto zdecydować się na budowę zbiornika o takiej pojemności, jaką dysponuje największy okoliczny wóz asenizacyjny. Niepodważalną zaletą budowy szamba są niewielkie koszty samej inwestycji, wadą jednak są koszty jego utrzymania (opłaty za wywóz nieczystości). Sprawa ma się odwrotnie w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków, której budowa nie należy do najtańszych, jednak koszty jej eksploatacji są znikome. Nie wymaga ona regularnego opróżniania, ponieważ większość ścieków jest oczyszczana do postaci zupełnie bezpiecznej dla środowiska.

Wybór między własną oczyszczalnią z drenażem, który będzie rozsączał oczyszczoną ciecz do gruntu, a szczelnym szambem bezodpływowym nie jest prosty. Z pewnością kwestia finansowa będzie głównym kryterium wyboru metody zagospodarowania domowych ścieków, jednak pamiętajmy, że w tym przypadku to, co tańsze na początku, będzie droższe później i odwrotnie. Nie bez znaczenia są także kwestie techniczne, ponieważ nie każda działka nadaje się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.