Skorzystanie z firmy windykacyjnej

Problem odzyskania wierzytelności jest nieraz bardzo trudny do realizacji. Wynika to z pewnych braków w przepisach prawa. Bardzo często osoby, które winne są nam pieniądze posiadają także innych wierzycieli. Z tego też powodu skierowanie sprawy do sądu, a następnie do komornika sądowego może okazać się dla nas bezskuteczne, gdyż nie odzyskamy należnych nam środków. Bardzo często kontakt z taką osobą jest utrudniony, gdyż ciągle zmienia ona miejsce zamieszkania lub pobytu.

Odzyskanie długu przez firmę windykacyjną

fachowa firma windykacyjna z warszawyW związku z brakiem możliwości odzyskania naszej wierzytelności przez organy państwowe, do których należą komornicy sądowi konieczne jest nieraz podjęcie innych działań. Samo postępowanie egzekucyjne, które przeprowadzi komornik da nam bardzo dużo informacji. Komornik powinien co do zasady ustalić, czy dłużnik mieszka pod posiadanymi przez nas adresami. Dzięki temu będziemy wiedzieć, gdzie możemy go szukać. Po zakończeniu postępowania egzekucyjnego konieczne jest dalsze prowadzenie sprawy może się bowiem okazać, że rezygnacja z dochodzenia naszego roszczenia może skończyć się jego przedawnieniem. Na szczęście oprócz komornika na rynku działają firmy windykacyjne. Pozwalają nam one na podjęcie działań o charakterze negocjacyjnym. Bardzo często jest to jedyna szansa, aby odzyskać nasze środki. Z tego też powodu fachowa firma windykacyjna z warszawy lub z innego miasta posiada w swoich zespołach pracowników, którzy z pełnym profesjonalizmem podejmą się wykonania poszczególnych etapów, które wiążą się z odzyskaniem dla nas wierzytelności. Pierwszym takim etapem jest ustalenie miejsca pobytu dłużnika. Dzieje się to w sytuacji, gdy dana osoba ciągle zmienia miejsce zamieszkania, a także gdy nie zrobił tego komornik sądowy. W firmach windykacyjnych bardzo często pracują osoby, które zajmują się ustalaniem adresu takiej osoby. Wykonują one obowiązki, które niejako są związane z pracą detektywa. Pozwala to bowiem skutecznie wyśledzić daną osobę bez konieczności nawiązywania kontaktu z nią.

W kolejnym etapie do pracy wkraczają windykatorzy, których zadaniem jest przeprowadzenie negocjacji z taką osobą. Są już oni w posiadaniu nowego adresu zamieszkania takiej osoby. Dzięki temu wiedzą, gdzie jej szukać. Bardzo często zaczynają oni od wypytania sąsiadów. Pozwala to ustalić, czy dana osoba pracuje, czy mieszka sama, czy też z rodziną. Dzięki temu obierają oni metodę postępowania, która jest bardziej adekwatna do danej sytuacji, niż mogłoby się wydawać. Daje to znacznie większe szanse na odzyskanie wierzytelności.