Różnorodność wielkości cząstek

 

Jestem chemikiem, a chemia jest nauką przyrodniczą. Nauki z tej grupy wykorzystują wiele różnych praw, zarówno fizycznych, chemicznych, jak i biologicznych, w zależności od rodzaju nauki. Wspólne jednak jest dla nich działanie na cząsteczkach. Fizyka z reguły skupia się na rozpadzie promieniotwórczym cząsteczek. W biologii cząsteczka ma znaczenie głównie fizjologiczne. Jednak to chemia najbardziej kojarzona jest z korzystaniem z przemian, jakim poddawane są cząsteczki. W reakcjach bardzo duże znaczenie ma wielkość cząsteczek.

Konieczność analizy wielkości cząstek

analizatory cząstekPod względem wielkości, cząsteczki są niesamowicie zróżnicowane. Można je badać na poziomie molekularnym, jak i na poziomie, w którym widać je gołym okiem. Wielkość cząsteczek ma znaczenie np. w fizyce, ponieważ większa cząsteczka dłużej się rozpada. W biologii wielkość cząstki jest istotna ze względu na fakt, że nie każda cząsteczka np. może być poddana przemianom w lizosomie, są to najczęściej długołańcuchowe cząsteczki organiczne, których wielkość jest dość znaczna. W chemii wielkość cząsteczek ma wpływ na wydajność reakcji chemicznej, ale także ma znaczenie obliczeniowe w stechiometrii. Większa cząsteczka ma większe prawdopodobieństwo spotkania kolejnej cząstki w przebiegu reakcji. Istotne jest także to, że cząsteczki mniejsze poruszają się zdecydowanie szybciej. W laboratoriach różnego rodzaju wykorzystuje się więc analizatory cząstek, aby zbadać ich konkretne właściwości, szczególnie wielkość. Oczywiście analiza ich wielkości odbywa się nie tylko na poziomie komórkowym, czy nawet molekularnym, ale można analizować także wielkość cząsteczek substancji np. zanieczyszczających powietrze. Analizator cząsteczek pyłów zawieszonych w powietrzu pozwala na określenie rodzaju zanieczyszczeń powietrza oraz stopień zagrożenia z ich strony. Ostatnimi czasy jest to szczególnie ważne, ponieważ otaczający nas smog stanowi duże niebezpieczeństwo dla naszych organizmów, zwłaszcza dla układu oddechowego, ale także przez to dla krwi. Jako chemik jestem szczególnym zwolennikiem stosowania tego typu aparatów.

Cząsteczki są podstawą wszelkiej materii. Bada się je w laboratoriach chemicznych, biologicznych oraz fizycznych. Analizowanie cząstek pod względem ich wielkości oraz innych właściwości może być bardzo istotne w określaniu stopnia zanieczyszczenia powietrza oraz określenia typu zanieczyszczeń. Analiza w tym przypadku jest szczególnie istotna teraz, kiedy wszechobecny staje się problem smogu, który jest dużym zagrożeniem dla zdrowia każdego człowieka.