Różne rodzaje i oznaczenia gaśnic

Bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy to podstawa. Dlatego każdy pracodawca powinien zapewnić pracownikom takie warunki pracy, by odbywała się ona zgodnie ze wszelkimi wymogami regulaminów BHP. W sposób szczególny zabezpieczone powinny zostać miejsca, w których pracownicy mają kontakt z gorącymi tłuszczami i olejami. Chodzi tutaj o lokale gastronomiczne. Palący się tłuszcz jest bardzo niebezpieczny. Tłuszcz zaczyna się palić w bardzo wysokiej temperaturze.

Gaśnice do lokali gastronomicznych

gaśnica fCo gorsza, takiego palącego się tłuszczu nie jesteśmy w stanie zgasić wodą – wtedy tylko pogarszamy sytuację. W związku z tym w każdym lokalu gastronomicznym powinna znajdować się odpowiednia gaśnica. Dlaczego odpowiednia? Po pierwsze mamy różne rodzaje gaśnic np. piankowe i proszkowe, a po drugie oznaczane są one różnymi literami, które służą do ich identyfikacji. Gaśnice gastronomiczne mają oznaczenie literką F. Oznacza to, że taka gaśnica f nadaje się idealnie do gaszenia palących się tłuszczów i olejów. Bardzo wysoka temperatura palącego się tłuszczu to jedno, ale trzeba też pamiętać, że oleje są substancjami lepkimi. Jeśli taki tłuszcz trafi na ciało człowieka, momentalnie zaczyna odchodzić spalona skóra, a gaszenie czy płukanie zimną wodą na niewiele się zda. Dlatego każdy lokal musi być zaopatrzony w odpowiednią gaśnicę f, która będzie mogła zostać wykorzystana w takich sytuacji. A do sytuacji zapalenia się tłuszczu w lokalu gastronomicznym wcale nie dochodzi tak rzadko. Ba! Niejednokrotnie takie sytuacje zdarzają się także w domowych warunkach, kiedy gorący tłuszcz z nieosłoniętej pokrywą patelni trafi na piec. Gaśnice gastronomiczne mogą być również wykorzystywane do gaszenia pożarów instalacji elektrycznych. Urządzenia elektryczne, które są podłączone do sieci pod napięciem do 1000V spokojnie można gasić właśnie gaśnicami gastronomicznymi typu F, np. piankowymi. Sama gaśnica piankowa nie ma dużych rozmiarów. Każdy sobie z nią poradzi, bo nie jest ciężka. Chwyt gaśnicy jest ergonomiczny – nie trzeba się z nią szarpać.

Obsługa jest wyjątkowo prosta. Oczywiście wiadomo, że lepiej by było, żeby nigdy nie doszło do sytuacji, w której będziemy musieć użyć takiej gaśnicy. Mimo wszystko zawsze warto mieć ją pod ręką, bo nigdy nie wiadomo, kiedy dojdzie do jakiejś przykrej sytuacji – zwłaszcza, że lokale gastronomiczne są w sposób szczególny narażone na pożary. Środek gaśniczy znajdujący się w gaśnicy tworzy specjalną warstwę izolacyjną. Dzięki niej nie ma możliwości, by doszło do ponownego zapłonu po ugaszeniu ognia.