Prywatne szkoły podstawowe w Łodzi

W mojej opinii zasady naboru do szkoły każdego szczebla powinny być zawsze takie same, niezależnie od tego, w jakiej części danego kraju mieszkamy. Niestety w Polsce brakuje uściśleń w tym zakresie, choć istnieje szansa, że w niedalekiej przyszłości zacznie funkcjonować nowa ustawa regulująca tę kwestię. Należy zaznaczyć, że każde dziecko, które przebywa w naszym kraju na stałe i ukończyło 7 rok życia podlega obowiązkowi szkolnemu aż do ukończenia przeze nie 18 lat. W praktyce oznacza to, że znajdzie się dla każdego spełniającego te kryteria wiekowe miejsce w szkole, jednak nie zawsze oznacza to, że trafi się do wymarzonej placówki.

Rekrutacja do łódzkich szkół podstawowych

nabór do szkół podstawowych łódźO regulaminach przyjęcia do szkół mogę opowiedzieć nieco więcej na przykładzie placów znajdujących się na terenie Łodzi. Jako matka trójki dzieci oraz nauczycielka sama zetknęłam się z różnymi regulacjami prawnymi związanymi z przyjęciem do podstawówki. Jeśli chodzi o nabór do szkół podstawowych Łódź posiada bardzo przejrzyste zasady w tym zakresie. Nie decyduje nigdy kolejność zgłoszeń, lecz liczba uzyskanych w procesie rekrutacji punktów. I tak istnieje większa szansa, że dziecko dostanie się do wybranej przez rodzica placówki, jeśli: zamieszkuje teren przynależący do danej szkoły, jest niepełnosprawne, posiada zaświadczenie o potrzebie specjalnego kształcenia, należy do rodziny wielodzietnej, wychowuje się w rodzinie o niskim dochodzie w przeliczeniu na członka rodziny, jego rodzeństwo już uczęszcza do danej placówki. W niedalekiej przyszłości (być może nawet za rok) ma pojawić się jeszcze jedno dodatkowe kryterium przyjęcia do podstawówek i to nie tylko w naszym mieście, ale w całej Polsce. Trwają prace nad projektem ustawy mówiącej o pierwszeństwie w procesie rekrutacji dla tych dzieci, które zostały zaszczepione wszystkimi zalecanymi na dany wiek szczepionkami obowiązkowymi. Tego typu zapisy pojawiają się zresztą już od dawna, ale póki co tylko regulaminach pojedynczych placówek, zazwyczaj prywatnych. Sama jestem zwolenniczką podobnego rozwiązania.

Proces rekrutacji do jakiejkolwiek szkoły zawsze powinien być przede wszystkim przejrzysty i uczciwy. Najważniejszy jest oczywiście dobrze napisany regulamin, który skonstruowano zgodnie z literą aktualnie obwiązującego prawa. W Łodzi żadne dziecko nie ma problemu z przyjęcie do podstawówki, chyba że chodzi o placówkę prywatną, wówczas czasami trzeba spełniać pewne dodatkowe kryteria, na przykład posiadać zaświadczenie o posiadaniu obowiązkowych szczepień ochronnych.