Projektowanie instalacji wodno – kanalizacyjnej

Wraz z pracami związanymi z budową domu musimy przygotować się na uwzględnienie w projekcie przyłącza wodno- kanalizacyjnego, które będzie pełnić nie tylko funkcję doprowadzającą, ale do jego przeznaczeń będzie należało również magazynowanie i odprowadzanie wód zużytych, takich jak deszczówka czy ścieki. Projektując przyłącze warto zastanowić się nad rozwiązaniem takim jak przydomowa oczyszczalnia ścieków. 

Dlaczego warto rozbudować instalację wodno – kanalizacyjną?

instalacje wodno kanalizacyjne we WrocławiuPoszerzenie projektu budowy domu lub innego budynku o przeznaczeniu użytkowym warto jest wzbogacić o rozbudowę tzw. przydomowej oczyszczalni ścieków. Taka inwestycja gwarantuje nam  znaczne obniżenie kosztów związanych z eksploatacją instalacji wodno- kanalizacyjnej niż w przypadku konieczności oczyszczania tradycyjnego  szamba. Pojedyncze skorzystanie z usługi sterylizacji szamba to koszt około 150 do 200 zł, gdzie minimalna konieczna częstotliwość takich zabiegów to raz na dwa tygodnie, aby zapewnić sobie sprawność działania systemu odprowadzania ścieków. Natomiast przy koncepcie wzbogaconym o dodatkowy projekt taki jak instalacje wodno kanalizacyjne we Wrocławiu uwzględniający przydomową oczyszczalnię ścieków w skali roku usługi związane z jej użytkowaniem wyniosą od ok. 500 do 600zł, co stanowi średnio 1/4 kosztów rocznych przeznaczanych na oczyszczanie instalacji z zastosowaniem szamba. Pomimo wyższych kosztów inwestycyjnych w kontekście długofalowym rozbudowanie systemu zbiorczo- odprowadzającego jest nie tylko oszczędnym, ale również ekologicznym rozwiązaniem, dzięki poddawaniu wód zużytych naturalnym procesom biologicznym, dzięki którym zostają one rozłożone na proste związki organiczne, nieszkodliwe dla środowiska. Rozwiązanie jakim jest przydomowa oczyszczalnia ścieków tak jak każdy mechanizm wymaga dostosowania się do prawidłowych, określonych przez producenta zasad użytkowania, aby utrzymać stan instalacji w dobrym stanie technicznym. Brak odpowiedniej konserwacji czy nieodpowiedni dobór metod oczyszczania mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne, dlatego istotną kwestią jest adekwatny dobór metod sterylizacji.

Innowacyjne rozwiązanie, jakim jest przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwoliło na wdrożenie szerokiego wachlarza rozwiązań bazującymi na różnych rodzajach metod filtrowania i oczyszczania ścieków, przykładowo możemy wymienić oczyszczalnie z zastosowaniem filtrów piaskowych bądź gruntowo- roślinnych lub oczyszczalnie typu NV z zastosowaniem bio- hybrydy, która łączy technologię zastosowania złoża biologicznego oraz osadu czynnego.