Prawidłowy czas pracy kierowcy

Wraz z poprawą stanu naszych dróg oraz rozbudową autostrad nastąpił gwałtowny rozwój transportu kołowego. Wszystko to, co jeszcze do niedawna przewożone było koleją w chwili obecnej przemieszcza się po naszych drogach. Oczywiście korzysta z nich nie tylko transport krajowy ale również zagraniczny. Dokoła nas powstało wiele firm transportowych świadczących swoje usługi nie tylko w kraju ale również za granicą. Nasi kierowcy cieszą się dobrymi opiniami i są chętnie przyjmowani w poszczególnych bazach transportowych.

Kontrola czasu pracy kierowcy

rozliczanie tachografuDzisiejsi kierowcy zawodowi to doświadczona kadra pracownicza. Posiadają wszystkie niezbędne kursy , szkolenia i uprawnienia. Znają języki obce przynajmniej w stopniu komunikatywnym. Bez przerwy się dokształcają, a swoje obowiązki wykonują uczciwie i z należytą starannością. Doskonale znają swoje prawa i swoje obowiązki. Poruszając się po drogach potrafią zadbać o bezpieczeństwo zarówno swoje jak i innych użytkowników dróg. Czas pracy kierowcy co okres od rozpoczęcia do zakończenia pracy. W jego skład wchodzi rozładunek i załadunek, prowadzenie pojazdu, codzienna obsługa techniczna pojazdu oraz czynności spedycyjne i formalności administracyjne. Czas pracy kierowcy jest ściśle określony przepisami, których każdy powinien przestrzegać dla swojego bezpieczeństwa. Przede wszystkim chodzi tu o czas wypoczynku i snu. Aby rejestrować czas pracy kierowcy w chwili obecnej stosuje się trzy rodzaje tachografów. Są to tachografy analogowe, elektroniczne i cyfrowe. Ich zadaniem jest rejestrowanie czasu prowadzenia pojazdu, prędkości z jaką się poruszał, długości przebytej trasy, przerw oraz okresów odpoczynków, no i oczywiście czasu otwarcia tachografu. Wszystkie te zapisy mają na celu rozliczanie tachografu oraz określenie rzeczywistych parametrów pojazdu w przypadku wystąpienia kolizji, odtworzenia przebytej trasy, określenie rodzajów czynności wykonywanych przez kierowcę oraz wyjaśnienie różnych sytuacji spornych. Jak więc widzimy nie służą one tylko kontroli kierowcy ale w wielu przypadkach mogą stanowić dla niego pewne zabezpieczenie.

Tachografy mogą być montowane lub naprawiane wyłącznie przez uprawnione do tego osoby. Sprawdzanie ich stanu technicznego oraz legalizacja odbywa się co dwa lata i polega na stwierdzeniu czy przyrząd funkcjonuje prawidłowo oraz czy plomby znajdujące się na urządzeniu są w stanie nienaruszonym. Kierowcy prowadzący pojazd wyposażony w tachograf maja obowiązek okazać wykresówki z danego dnia do kontroli służbą do tego uprawnionym.