Nowa tendencja szkoleń

Jeżeli zadaniem osoby jest stworzenie nowego produktu, z chęcią chciałaby dostrzegać wszelkie zmiany w otoczeniu oraz rosnące potrzeby klienta, a jednak ryzyko podjęcia działań jest spore może sięgnąć po narzędzie, jakim jest scrum. Początkowo wykorzystywany był głównie do tworzenia programów informatycznych, ale jednak z uwagi na prostotę zastosowania metoda ta coraz częściej wykorzystywana jest poza sferą informatyki. Ważny jest każdy ze sposobów dążenia do celu.

Czy można się tego nauczyć?

scrum kursyOdpowiedź jest z pewnością twierdząca skoro metoda ta zyskała tylu zwolenników i przynosi tak zaskakujące korzyści. Organizuje się coraz częściej scrum kursy dla poszukujących skutecznych rozwiązań. To zwinne podejście do tworzenia nowego produktu, bez względu na jego wartość czy dziedzinę. Może to być dowolna rzecz przedstawiająca dla kogoś wartość. Scrum to dostarczanie produktu w małych przyrostach, co prowadzi do tego, że w każdym momencie znamy swoje położenie, wiemy gdzie jesteśmy i mamy w pełni działającą wersję produktu. Kursy szkolące osoby, które w przyszłości będą wykorzystywały to narzędzie, są świadome, że scrum bazuje na pracy i wysiłku całego zespołu, którego członkowie posiadają odpowiednie zdolności i kwalifikacje aby dostarczyć dany produkt. Jeżeli ich natomiast  nie posiada, robi wszystko, aby je zdobyć. Członkowie zespołu będą więc mieli różniące się i uzupełniające nawzajem kwalifikacje. Zespół od początku jest odpowiedzialny za nieustanny rozwój produktu. Osoby decydujące się na tego typu szkolenia, pełniąc w efekcie funkcję członka zespołu deweloperskiego, wraz z grupą będzie odpowiedzialny za dostarczanie kolejnych wersji działającego w pełni produktu w krótkich okresach czasu. Okres taki nosi miano sprintu, a czas jest ściśle określony, zazwyczaj jest to miesiąc, czasem dwa tygodnie, stąd właściciel produktu nieustannie monitoruje proces powstawania produktu, a w sytuacji krytycznej nie traci więcej aniżeli okres ostatniego, przeprowadzonego sprintu.

Szkolenia prowadzące do opanowania tej techniki przynoszą zazwyczaj wiele korzyści zarówno właścicielom produktu, którzy nie są narażeni na utratę większej partii realizacji projektu, jak i zespołowi, wzbudzając zaufanie w możliwość realizacji produktu małymi krokami naprzód. Stosując to narzędzie należy wykazać wiele samodyscypliny, ale i kreacjonizmu. Zespół nieustannie monitoruje postęp rozwoju produktu, spotyka się celem zweryfikowania niejasności oraz oszacowania możliwości skutecznego realizowania sprintu i przedstawienia kolejnej fazy działania projektu.