Metodologia zarządzania środowiskiem deweloperskim IT

Jeżeli możemy porównywać rewolucję cyfrową do rewolucji przemysłowej to poza oczywistym aspektem skoku technicznego i gospodarczego, musimy wykazać, że rewolucja cyfrowa ma duży wpływ na świat społeczny. Jeżeli dla kogoś niewystarczającym dowodem na to, że cyfryzacja jest rewolucją, jest niesamowity rozwój komunikacji, wyparcie przez nowe formy komunikacji formy stare to jednym z innych przyczyn, dlaczego cyfryzacje warto nazywać rewolucją jest utworzenie nowego zawodu, czyli informatyków i programistów.

Deweloper i jego praca w devopsi-e

devopsDzisiejszy świat IT jest najbardziej rozwijającą się branżą w biznesie. Przewiduje się, że deficyt programistów na polskim rynku pracy to około 50 tysięcy osób. Jest to też branża, w której najszybciej rozwijają się metodologie pracy, teorie mające systematyzować nowy, nieokiełznany świat IT. Jedną z tych teorii jest devops. Jest to teoria, która dobrze sprawdza się w firmach, które wypuszczają na światło dzienne nawet do kilkunastu nowych, funkcjonujących w ich środowisku aplikacji. Devops ma za zadanie systematyzować stosunki pomiędzy poszczególnymi działami IT. Jest odpowiedzialny za skuteczny i sprawny sposób wdrażania nowych aplikacji. Praca, przy tworzeniu jakiegoś oprogramowania jest skomplikowana ze praktycznego punktu widzenia. Zazwyczaj w jakiś projekt jest zaangażowanych przynajmniej kilka działów, które muszą prześwietlić całą aplikację pod kątem jej funkcjonalności w co najmniej kilku obszarach. Pomysł stworzenia nowego oprogramowania zazwyczaj wychodzi spoza kręgu ściśle IT. Mamy więc do czynienia z komunikacja na linii pomysłodawca – dział IT. Koordynacja przedsięwzięcia ma miejsce w metodyce devops również przy zastosowaniu metodologii programowania zwinnego, opartego na współudziale zamawiającego w projekcie i na bieżącym wsparciu różnych działów IT przy tym przedsięwzięciu.  Pomysł zamawiającego ewoluuje wraz z rozwojem narzędzia, co jest dla deweloperów posługujących sie metodologią devops sprawą, na którą są przygotowani.

Powyższa metodologia zakłada współudział klienta i wymaga od dewelopera bardzo rozwiniętych struktur komunikacyjnych i partycypacyjnych. Stąd metodologia devops w bardzo dużej mierze opiera się na rozwoju oprogramowania na poziomie dyskusji i na bieżącym modyfikowaniu treści wydawanego narzędzia. Wymaga ona również współpracy pomiędzy różnymi środowiskami wewnątrz firmy dewelopera, co ma bezpośrednie przełożenie na konieczność koordynacji działań przez osobę umiejętnie zarządzającą procesem pod kątem ryzyka operacyjnego.