Mechanika w szkole prosta i przyjemna

Jednym z najważniejszych okresów w życiu każdego człowieka są pierwsze lata życia. To właśnie wtedy kształtuje się jego osobowość, rozwijają umiejętności, zainteresowania, pasje. Największy wpływ na ten proces w pierwszych latach życia mają rodzice i najbliższa rodzina, zaś później – rówieśnicy, nauczyciele i wychowawcy. Czas nauki w szkole, trwający aż do wejścia w dorosłość, przygotowuje młodych ludzi do samodzielnego życia.

Nauka mechaniki z pomocami szkolnymi

Fizyka - pomoce szkolne do mechanikiWbrew powszechnemu przekonaniu, uczęszczanie do szkoły to nie tylko siedzenie w ławce, słuchanie na lekcjach i odrabianie zadań domowych. Gdyby tak było, uczniowie szybko straciliby chęć rozwoju i poszerzania wiedzy. Nie bez przyczyny mówi się, że szkoła to dla dziecka drugi dom. To właśnie tam poznaje ono swoich rówieśników, nawiązuje przyjaźnie i znajomości, ma szansę uczestniczyć w różnych zajęciach rozwijających pasje i zainteresowania, wyjeżdża na wycieczki, angażuje się w szkolne inicjatywy, przedstawienia i apele. Szkoła ma stworzyć młodemu człowiekowi przyjazne środowisko, w którym może on rozwijać się i przygotowywać do wejścia w dorosłe życie. Nauka jest tylko jednym z elementów tego przygotowania, w dodatku wcale nie musi być nudna i trudna. W przyswajaniu wiedzy z zakresu przedmiotów uznawanych za skomplikowane, jak na przykład fizyka – pomoce szkolne do mechaniki i innych jej działów mogą znacznie ułatwić uczniom ten proces oraz przygotowywanie się do sprawdzianów. Do takich pomocy zaliczymy różnego rodzaju urządzenia, mające zobrazować wpływ sił przyrody i oddziaływań zewnętrznych na ruch ciał. Uczniowie poprzez ich uruchamianie i obserwację mogą samodzielnie wyciągać wnioski i konstruować twierdzenia, które potem omówią wraz z nauczycielem. Sprawą drugorzędną jest, czy będą one właściwe – najważniejsze, by zaktywizować dziecko do wysiłku umysłowego i nie zniechęcić go w razie podania błędnych odpowiedzi. Fizyka jest nauką niezwykle szeroką, a mechanika stanowi tylko jeden z jej działów. Jest on jednak szeroko omawiany na lekcjach fizyki w szkołach, warto więc poświęcić mu odpowiednią ilość uwagi i zadbać o odpowiedni przebieg zajęć.

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych często narzekają na nudę na lekcjach, przemęczenie, zbyt dużą ilość teorii i brak praktycznego zastosowania wiedzy, którą otrzymują. Nauczyciele mogą jednak zmienić ten stan rzeczy, wykorzystując na zajęciach urządzenia i pomoce naukowe, które zobrazują uczniom to, o czym przeczytali w podręczniku lub dowiedzieli się, słuchając uważnie na lekcjach.