Kto musi prowadzić ewidencję BDO?

Jako społeczeństwo, stajemy się coraz bardziej świadomi tego, jak nasze działania oraz produkowane przez nas odpady wpływają na środowisko naturalne. Rządy wielu państw, ze wszystkich zakątków Świata wprowadzają nowe regulacje prawne, żeby chronić naszą Planetę, oraz nas samych przed negatywnymi skutkami niewłaściwego gospodarowania i składowania odpadów. W Polsce prowadzona jest ewidencja odpadów, produkowanych przez przedsiębiorstwa, w systemie BDO.

Ewidencja firm w systemie BDO

odpady - system bdoProwadzenie ewidencji BDO pomaga usystematyzować sektor gospodarowania odpadów, dzięki zbieraniu informacji dotyczących podmiotów gospodarczych, które w wyniku swojej działalności wytwarzają odpady lub zajmują się ich transportem albo przetwarzaniem. W dłuższej perspektywie, działanie BDO pozwoli na zlikwidowanie szarej strefy oraz ureguluje działalność firm zajmujących się odpadami. Kto musi prowadzić ewidencję w BDO? Przede wszystkim podmioty, które produkują niebezpieczne odpady – system bdo skupia się głównie wokół nich, żeby zapobiec skażeniu gruntu i wody pitnej, które mogłyby doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Ewidencję BDO muszą prowadzić także podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, wytwarzający opony, oleje smarowe do pojazdów mechanicznych jak i same pojazdy. Ponad to, do BDO muszą wpisać się również podmioty produkujące baterie, akumulatory oraz różnego rodzaju sprzęty elektroniczne. Ewidencja BDO obejmuje także podmioty, działające na płaszczyźnie międzynarodowej, czyli takie, które wprowadzają swoje towary w opakowaniach na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Zatem to, czy firma powinna znaleźć się w ewidencji BDO nie zależy od jej rozmiaru, a od rodzaju wytwarzanych przez nią odpadów. Dlatego trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy sklepy muszą się rejestrować w BDO? Podobnie sprawa ma się z firmami budowlano – remontowymi i salonami kosmetycznymi. Sprawozdania w BDO składa się raz w roku. W zeszłym roku, nasz rząd postanowił pójść na pewne ustępstwa i przedłużył okres składania sprawozdań za 2019, do końca października. 

W tym roku jednak nie można było liczyć na żadne ustępstwa w tej kwestii. Dlatego pragnę przypomnieć, że za rok 2020 należy złożyć sprawozdania do 15 marca bieżącego roku. Warto też pamiętać, że przedsiębiorcy, którzy wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie, oraz odpady które nie są niebezpieczne, ani nie są odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie, mogą skorzystać z uproszczonej ewidencji, stosując kartę przekazania odpadów.