Jak zmienić prąd stały na energię mechaniczną?

W wielu zakładach wytwórczych wykorzystywane są specjalne maszyny umożliwiające realizację cyklu produkcyjnego. Dotyczy to w szczególności hal przemysłowych, w których odbywa się produkcja na szeroką skalę. Właśnie tam budowane są specjalne linie technologiczne oraz układy automatyki mające zapewnić wydajne i powtarzalne czynności. Niemniej żeby było to możliwe konieczne jest zastosowanie odpowiedniego typu napędu maszyn.

Parametry silników elektrycznych

silnik elektryczny prądu stałegoNajczęściej wykorzystywany jest napęd elektryczny. Często stosowane są również układy pneumatyczne czy hydrauliczne. Do napędu elementów wykonawczych takich jak linie transportowe, wentylatory czy mieszadła wykorzystywany jest przeważnie silnik elektryczny prądu stałego. Jest to urządzenie pozwalające na zamianę energii elektrycznej w energię mechaniczną. Ta druga jest wykorzystywana do napędu maszyn. Bardzo ważnym aspektem jest dobranie odpowiedniego silnika do danej aplikacji. W pierwszej kolejności należy zdecydować czy potrzebna jest jednostka zasilana z jednej czy z trzech faz. Te pierwsze stosowane są w układach mniejszej mocy. Kolejnym zagadnieniem jest dobór mocy silnika, która jest przeważnie wyrażana w kilowatach. Następnie należy wybrać jednostkę, która zapewni wymaganą prędkość obrotową wału na którym osadzony jest element wykonawczy. Do regulacji obrotów stosuje się dodatkowe urządzenia nazywane falownikami. Jeśli o wale mowa to ważna jest również jego średnica tak żeby możliwe było jego podłączenie do urządzenia wykonawczego. Dodatkowo ważnym zagadnieniem są dodatkowe zabezpieczenia, które może posiadać silnik. Ważny jest przykładowo układ rozruchowy. W momencie rozruchu silnik pobiera bowiem prąd znacznie przekraczający wartości podane jako znamionowe. W celu jego ograniczenia stosowane są układy gwiazda trójkąt. Kolejnym czynnikiem mającym duży wpływ na późniejszą eksploatację jednostki jest jej budowa.

W większości przypadków korpus jest wykonany z metalu lub aluminium, które zapewnia wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz dobre odprowadzanie ciepła. Ważnym jest żeby konstrukcję cechowała wysoka szczelność przed wnikaniem ciał stałych oraz wodą. Jest to szczególnie istotne w zakładach przemysłowych, gdzie odbywają się procesy mogące powodować duże zawilgocenie czy zapylenie. Jak widać podczas wyboru takich urządzeń bardzo ważne jest odpowiednie określenie potrzeb oraz parametrów. Tylko w ten sposób możliwy jest dobór odpowiedniej jednostki, która spełni wszystkie kryteria. To z kolei wpływa pozytywnie na aspekt ekonomiczny.