Jak wygląda laboratorium chemiczne

 

Laboratorium to miejsce wykonywania różnego rodzaju badań oraz analiz chemicznych. W ramach uczelni na wydziałach chemicznych i farmaceutycznych wykonuje się eksperymenty, z pomocą których otrzymuje się związki chemiczne stosowane w różnych dziedzinach życia człowieka w tym również środki lecznicze. Dodatkowo pod pojęciem laboratorium rozumie się również sale ze sprzętem komputerowym, na których wykonywane są skomplikowane badania matematyczne, statystyczne czy najzwyklejsza obróbka zebranych danych.

Podstawowe wyposażenie laboratorium

krzesła laboratoryjneKażde laboratorium chemiczne posiada podstawowe wyposażenie. Najważniejsze są blaty, które służą do wykonywania eksperymentów. To na nich znajduje się również część sprzętu laboratoryjnego. Każde pomieszczenie w ramach, którego wykonywana jest praca z odczynnikami chemicznymi musi posiadać odpowiednie systemy bezpieczeństwa i wentylacji. Większość reakcji chemicznych z użyciem środków lotnych, których opary są szkodliwe powinny odbywać się pod dygestorium. W laboratorium powinny znajdować się również specjalne miejsca, które umożliwiają podgrzewanie prowadzonych syntez. Dodatkowo większość reakcji chemicznych wymaga również dostępu do bieżącej wody. Najczęściej bezpośrednio pod kran podpina się za pomocą wężyków pompki wodne, które służą do suszenia gotowych produktów. Co więcej zapewniają także opływ wody w ramach chłodnicy. W laboratorium obowiązują bezwzględne zasady bezpieczeństwa. Wszystkie elementy w tym również krzesła laboratoryjne muszą znajdować się w odpowiednio wyznaczonych dla nich miejscach. Istnieje również całkowity zakaz spożywania napojów oraz innych posiłków na laboratorium. Każda szafka i półka w ramach stoiska laboratoryjnego powinna być opisana. Szkło laboratoryjne powinno być starannie myte i odkładane na swoje miejsce. W laboratorium nierzadko obecny jest również specjalistyczny sprzęt, który służy do pomiarów właściwości fizykochemicznych badanych związków chemicznych. Dodatkowo obecne są również narzędzia, które służą usprawnieniu pracy laboranta.

Praca w laboratorium chemicznym wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Niewłaściwe zachowanie podczas obecności w nim może skończyć się tragicznie. Praca z odczynnikami chemicznymi, które wykazują działanie żrące lub trujące zawsze stwarza sytuacje zagrażające nie tylko pracownikom wykonującym daną pracę laboratoryjną, ale również osób go odwiedzających. Analizy chemiczne dają niesamowite efekty w postaci efektownie wyglądających związków chemicznych, jednak wiążą się ze znajomością podstawowych praw chemicznych oraz zasad BHP.