Jak skorzystać w firmie z Office 365?

W większości firmowych komputerów świata zainstalowane jest oprogramowanie jednej firmy. Firmę tą założył człowiek, który dzisiaj jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Mowa oczywiście o firmie, które stworzyła pierwsze graficzne oprogramowanie do korzystania z komputerów typu PC. Jej program oparty na oknach jest dzisiaj zainstalowany na miliardach komputerów na świecie. I to nie tylko firmowych, bo również na komputerach prywatnych. Firma ta stworzyła również programy do tworzenia tekstów, arkuszy, prezentacji i obliczeń.

Wdrożeniem oprogramowania zajmują się firmy IT

wdrożenie office 365Rozwiązanie zaproponowane kilka lat temu przez opisaną powyżej firmę polegało na zaimplementowaniu oprogramowania biurowego z chmury i umożliwienie korzystania z niego na firmowych i domowych komputerach. Zupełnie niespodziewanie powstało środowisko Office 365, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie firm działających zdalnie, online i w jednej sieci firmowej. Środowisko 365 umożliwia działanie na dowolnym komputerze i z każdego miejsca na świecie. Trzeba tylko mieć konto, login i swoje indywidualne hasło. Oprogramowanie to umożliwia pracę zdalną pracowników, ale oferuje również wiele rozwiązań umożliwiających pracę kilku osób jednocześnie nad tym samym projektem. Przy czym od razu trzeba napisać, że nie wystarczy zainstalować tego oprogramowania na firmowych komputerach. Dlatego firmy z branży IT oferują kompleksowe wdrożenie Office 365 w każdej zainteresowanej tym środowiskiem firmie. Przy czym w słowie wdrożenie nie chodzi tylko o zainstalowanie tego oprogramowania na firmowych komputerach. Chodzi również o przeszkolenie pracowników z korzystania z tego programu oraz nauczenie pracowników wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie daje to środowisko informatyczne. Trzeba przyznać, że stworzenie oprogramowania do pracy online było absolutnym strzałem w dziesiątkę. Teraz każdy pracownik biurowy ma dostęp do swoich dokumentów również na swoim prywatnym komputerze. Jeśli firma wykupi odpowiednie licencje dla swoich pracowników to mogą oni sobie zainstalować oprogramowanie biurowe również na swoich prywatnych komputerach.

W dzisiejszych czasach możliwość pracy zdalnej jest równie ważna jak możliwość pracowania w biurze. Nie oszukujmy się, ale dzisiaj nie trzeba przychodzić do biura, żeby pracować z maksymalną wydajnością. Wystarczy jedynie mieć do takiej pracy odpowiednie narzędzia. Środowisko Office 365 umożliwia pracę całej firmy poza biurem. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu działającemu całkowicie online każdy pracownik może uczestniczyć we wspólnym projekcie będąc w swoim domu i przy swoim komputerze.