Jak często powinny być organizowane szkolenia BHP?

 

Szkolenia z BHP to podstawa funkcjonowania firmy. Od nich zależy bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Pamiętajmy, że szkolenia okresowe z BHP to nie tylko informacje o tym co robić np. w czasie pożaru, ale też wiedza jak w odpowiedni sposób pracować przy komputerze, czy też w jaki sposób po prostu dbać o swoje zdrowie w pracy. Taka wiedza jest kluczowa dla tego, żeby pracownikom dobrze pracowało się w firmie.

Częstotliwość szkoleń BHP

szkolenia okresowe - katowiceTrzeba pamiętać, że szkolenia BHP, to szkolenia okresowe – Katowice, Gdańsk, Warszawa – nie ma znaczenia gdzie znajduje się firma, muszą one być organizowane regularnie. Miejscowość nie wpływa również na to z jaką częstotliwością powinny być one organizowane? Co w takim razie ma kluczowy wpływ? Przede wszystkim branża w jakiej się działa i stanowisko na jakim się znajdujesz. To są dwa aspekty, które najbardziej wpływają na to z jaką częstotliwością powinny odbywać się szkolenia okresowe BHP. To całkowicie normalne, że w pewnych branżach takich jak np. praca w kopalni, praca z materiałami wybuchowymi odpowiednie dbanie o bezpieczeństwo jest znacznie ważniejsze niż np. podczas układania towaru na półkach w sklepie. Dlatego też szkolenia BHP w pewnych zawodach muszą być wykonywane znacznie częściej. Znaczenie ma również stanowisko. Osoby na wyższych stanowiskach znów muszą dbać o więcej zasad BHP, często muszą zwracać uwagę na to, czy aby na pewno pracownicy przestrzegają wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. A to sprawia, że np. kierownik powinien częściej być na takich szkoleniach, niż zwykły pracownik. Warto na koniec jeszcze zaznaczyć, iż ustawodawca informuje tylko o minimalnej częstotliwości z jaką powinny odbywać się okresowe szkolenia BHP. Jednak każdy pracodawca może takie szkolenia organizować częściej jeżeli czuje taką potrzebę. Według mnie takie szkolenia powinny być organizowane częściej niż przewiduje to ustawodawca, ponieważ od nich jak wspominałem zależy nie tylko bezpieczeństwo, ale również nasze zdrowie. Nie powinniśmy niszczyć swojego zdrowia, poprzez wykonywanie zadań w nieodpowiedni sposób.

Regularne odbywanie szkoleń z zakresu BHP to podstawa do poprawnego funkcjonowania firmy. Jeżeli jesteś pracownikiem, to skupiaj się na każdej informacji przekazywanej na takim szkoleniu. A jeżeli jesteś pracodawcą, to nie oszczędzaj na organizacji takich szkoleń, ponieważ ich wysoki poziom wpłynie na morale twojego zespołu oraz na efektywność ich pracy. A to wszystko przełoży się na zyski twoje i twojej firmy.