Innowacje w technikach nawadniania kropelkowego

W przeciwieństwie do tradycyjnego nawadniania lub nawadniania deszczowego, nawadnianie kroplowe dostarcza kontrolowane ilości wody bezpośrednio do każdej rośliny przez szereg rurek i emiterów. Może to zmniejszyć zużycie wody w rolnictwie o 30 do 60 procent i zwiększyć plony o 20 do 50 procent, ale tylko 27 procent nawadnianych pól uprawnych w korzysta z tej technologii. Dla drobnych rolników, którzy stanowią większość producentów rolnych, koszt systemu kroplowego i koszt jego uruchomienia stanowią często przeszkodę w przechodzeniu z nawadniania tradycyjnego na kroplowe.

Systemy nawadniania na polach uprawnych

najlepszy system nawadniania kropelkowegoBardzo ważne jest, aby nawet najlepszy system nawadniania kropelkowego był zasilany energią słoneczną, ponieważ miliony gospodarstw w suchych regionach na całym świecie nie są podłączone do sieci elektrycznych lub zależą od niewiarygodnych źródeł energii elektrycznej. To sprawia, że nawadnianie kroplowe jest bardzo trudne dla rolników, a problem polega na tym, że jeśli chcemy użyć alternatywnego źródła energii, takiego jak energia słoneczna, to okazuje się że system jest wyjątkowo drogi. Niezbędny jest podmiot który skomercjalizuje, i rozpowszechni najnowsze technologie nawadniania kropelkowego. Obecnie firmy prowadzą badania koncentrujące się na dwóch projektach. Prace nad pierwszym projektem zakładają że nowo opracowane emulatory kroplowe on-line o ultra niskim ciśnieniu, będą instalowane na zewnątrz rurki irygacyjnej. Etap drugi zakłada że emitery liniowe są formowane bezpośrednio po wewnętrznej stronie rurki. W Fazie pierwszej testy emiterów kropelkowych on-line zostaną przeprowadzone na uprawach drzew, takich jak drzewa owocowe, migdały, oliwki i figi. Organizacje zajmujące się metodami nawadniania i rolnictwa łączą naukowców z lokalnymi rolnikami i pomagają im zrozumieć specyficzny kontekst systemu nawadniania kropelkowego. Zapewniają również rolnikom szkolenie w zakresie pracy i użytkowania nowych urządzeń takich jak off-grid pompy słoneczne, a także pomogą przełożyć wyniki ilościowe i jakościowe na zmiany w projektach i modernizacjach upraw.

W międzyczasie trwają prace nad projektami i testy laboratoryjne wbudowanych emiterów kroplowych o ultra niskim ciśnieniu, które są bardziej złożoną technologią niż emitery zewnętrzne. Następnie przetestowane zostaną emitery liniowe, które są najczęściej używane do upraw warzyw. Wielu naukowców uważa, że rolnicy na całym świecie, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych, będą zainteresowani technologią kropelkową i jej obniżonymi kosztami, które zostaną opracowane w ramach projektu.