Elektroniczne systemy zabezpieczeń zintegrowane z centrum nadzoru

Nowoczesne systemy usprawniają funkcjonowanie firm i w odpowiedni sposób zabezpieczają dane oraz mienie przed kradzieżą, dewastacją lub wyciekiem informacji. Zabezpieczenia to nowoczesne elektroniczne systemy, których podstawowym zadaniem jest zapobieganie kradzieży, a także przedostaniem się osób nieupoważnionych na teren obiektu celem pozyskania danych związanych z działalnością firmy. Systemy te przekazują dane i sygnał w czasie rzeczywistym, gdy dochodzi do zdarzenia, do centrum operacyjnego wyposażonego w specjalistyczny system nadzorujący i identyfikujący źródło alarmu.

Specjalistyczne systemy monitorujące i zabezpieczające

elektroniczny system bezpieczeństwaPo weryfikacji zdarzenia wysyłana jest grupa interwencyjna lub powiadamiany odpowiedni organ. Nowoczesny elektroniczny system bezpieczeństwa obejmuje montaż monitoringu i alarmu, a także urządzeń kontrolujących dostęp do konkretnych obiektów i pomieszczeń. Dzięki kamerom rozłożonym na terenie zakładu możliwe jest szybkie wykrycie zagrożeń i tym samym reagowanie na zaistniałą sytuację. Systemy zabezpieczeń prowadzą 24-godzinny nadzór i dyżur operacyjny i w razie zdarzenia informują odpowiednie służby lub wysyłają patrol celem zweryfikowania sytuacji. Systemy alarmowe reagują w sposób dźwiękowy na zdarzenie i wysyłają informację do centrum monitorowania. Szybka reakcja w rzeczywistym czasie dotyczącym zdarzenia uniemożliwia kradzież, dewastację i przedostanie się na teren obiektu nieupoważnionych osób. Systemy zabezpieczeń i ochrony gwarantują wysoki standard bezpieczeństwa umożliwiają także montaż urządzeń wykrywających dym, gaz i wysokie temperatury i tym samym zmniejszają ryzyko poniesienia strat. Systemy dopasowane są do indywidualnych zapotrzebowań, zawierają szereg elementów i urządzeń dostosowanych do działalności firmy i instytucji i wyposażają w odpowiednią ilość kamer rejestrujących oraz innych zabezpieczeń dotyczących kontroli dostępu w najbardziej potrzebnych miejscach. Dzięki sprawnej i szybkiej reakcji centrum nadzorującego zmniejsza się ryzyko zniszczenia związane z pożarem, zalaniem lub inną sytuacją dotyczącą zniszczenia mienia.

Całodobowy monitoring kontroluje również ruch pracowników i ich działania, wpływając na dyscyplinę i samokontrolę.Umożliwia to również kontrolowanie i monitorowanie wszelkich działań odbywających się na terenie zakładu. Systemy bardzo często zintegrowane są z innymi oprogramowaniami dotyczącymi organizacji bezpieczeństwa instytucji lub przedsiębiorstwa, współdziałają z urządzeniami mobilnymi osób nadzorujących, które w każdej chwili mają możliwość skontrolowania i weryfikacji czynności i ruchów występujących na terenie firmy. Są niezwykle ważnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo pracy i pracowników, a także na wydajność pracy.