Efekty rehabilitacji po covid

Ze względu na mój stan zdrowia przebywałem w wielu ośrodkach i innych miejscach, w których profesjonaliści zajmowali się rehabilitacją. Muszę nawet przyznać, że bezpośrednie efekty ich działań były widoczne pod warunkiem właściwej intensywności realizowanych działań. Była to jednak przede wszystkim rehabilitacja mająca bezpośredni wpływ na funkcjonowanie mojego układu mięśniowego. Słowo rehabilitacja może jednak oznaczać zdecydowanie więcej. Rehabilitację po covid można wskazać jako interesujący przykład, nad którym warto się zastanowić.

Kiedy rehabilitować po covid?

skuteczna tlenoterapia - rehabilitacja po covidWystępują czasami znaczące podobieństwa pomiędzy różnymi formami rehabilitacji. Dotyczą one między innymi tego, że działania z tego zakresu mogą być z powodzeniem realizowane dopiero wtedy, gdy organizm konkretnego pacjenta jest na to gotowy i tutaj decyzje powinny być podejmowane przede wszystkim przez ekspertów opiekujących się konkretnym pacjentem oraz mających dużą wiedzę na temat nowoczesnych sposobów rehabilitacji. Pomimo tego, że organizm poradził sobie z chorobą, to wciąż może ona mieć na niego negatywny wpływ na przykład poprzez gorsze funkcjonowanie układu oddechowego. W przypadku covid chodzi oczywiście o płuca. W związku z tym formy rehabilitacji również muszą być dobrze dopasowane do funkcjonowania układu oddechowego. Główne zadanie tego układu można sprowadzić do wymiany gazowej i dbania o to, żeby organizm miał właściwą ilość tlenu. Ze względu na problemy z funkcjonowaniem pęcherzyków płucnych oraz innych elementów takiego układu oddechowego czasami doskonałą formą rehabilitacji może być podawanie czystego tlenu. Jeżeli kogoś interesuje skuteczna tlenoterapia – rehabilitacja po covid ma z tym wiele wspólnego. Tym bardziej że może być realizowana teraz przy użyciu różnych urządzeń. Przecież tlen można podawać ze specjalnie napełnionych wcześniej butli przy użyciu odpowiednich przewodów oraz masek tlenowych lub innych rozwiązań pozwalających na oddychanie tym kluczowym pierwiastkiem. To jest zawsze łatwe.

Jeżeli ze względu na intensywność prowadzenia takiej rehabilitacji trzeba wyeliminować problem pojemności butli, to można korzystać z urządzeń, które potrafią pozyskiwać i oczyszczać tlen z najbliższego otoczenia. Jeszcze innym rozwiązaniem realizowanym w specjalnie przygotowanych do tego placówkach medycznych jest wykorzystywanie przy takiej tlenoterapii komory hiperbarycznej. Skuteczność tlenoterapii przy rehabilitacji zależy zawsze od wielu detali i stanu konkretnego pacjenta.