Działalność jednoosobowa w Niemczech

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i późniejsze przepisy o swobodnym przepływie osób i usług w jej ramach umożliwiły naszym rodakom szybkie i bezproblemowe zakładanie firm. Bardzo modnym z praktycznych względów miejscem zakładania firm przez Polaków są Niemcy. Największą popularnością wśród wybieranych form działalności gospodarczej jest firma jednoosobowa tzw. gewerba. Gewerba w Niemczech to forma najprostsza nie wymagająca wkładu własnego.

Jak i w jakim celu założyć gewerbę?

gewerba w niemczechFirmę zakłada osoba mająca jakieś umiejętności oraz cel do ich wykorzystania. Gewerba w Niemczech daje możliwości legalnego świadczenia usług. Pozwala na zdobycie zaufania niemieckiego odbiorcy już samym faktem rejestracji działalności na terenie RFN. Aby założyć gewerbę należy mieć lokal, który będzie umożliwiał prowadzenie działalności. Najlepiej być zameldowanym na terenie Niemiec aby korzystać ze zwolnień podatkowych. Po wizycie w Gewerbeamt gdzie przedsiębiorca zostaje w pisany do rejestru podmiotów gospodarczych należy oczekiwać kontaktu ze strony niemieckiego urzędu skarbowego. Urząd skarbowy został automatycznie powiadomiony przez Gewerbeamt o powstaniu nowego podmiotu. Formularz otrzymany z urzędu skarbowego należy uzupełnić o dane osobowe. Bardzo ważne jest wpisanie przemyślanej kwoty zamierzanych obrotów za cały nadchodzący rok podatkowy. Jeżeli zostanie zadeklarowana kwota powyżej 17.500 euro to z automatu przedsiębiorca stanie się tzw. vatowcem. Z urzędu skarbowego otrzymujemy numer ewidencyjny podatnika. Zdarzają się przypadki,że urząd skarbowy odmówi rejestracji. Gewerbeamt powiadamia także z urzędu o każdym nowym przedsiębiorcy urząd statystyczny. Zaliczki na podatek dochodowy pobierane są raz na kwartał począwszy od 15 lutego. Ciekawą kwestią jest ubezpieczenie, który musi płacić przedsiębiorca. Wymagane jest aby opłacać przynajmniej składki zdrowotne w Niemczech. Powszechne jest wykupywanie polis zdrowotnych umożliwiających leczenie. Wielu Polaków próbuje obchodzić ten przepis zasłaniając się opłacaniem stawek na ubezpieczenie w Polsce.

W Niemczech niezmiernie ważne jest aby wszelakie interesy robić legalnie. Raz ze względu na wysokie sankcje za łamanie przepisów, a dwa to, że legalne przedsięwzięcia pozwalają na budowanie marki i zaufania niemieckich odbiorców usług i towarów. Zakładanie firmy jednoosobowej w Niemczech jest bardzo podobne do tego jak to odbywa się w Polsce. Cały proces rejestracji firmy przebiega bardzo szybko. Należy posiadać dowód osobisty lub paszport.