Do czego służą separatory?

Najczęściej wykonuje się czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych, które umiejscowione są przy stacjach benzynowych, placach manewrowych, centrach logistycznych czy myjniach. Zbierające się zanieczyszczenia są gromadzone w separatorach, dzięki czemu mogą zanieczyść środowiska naturalnego. Ponadto prowadzi się prace czyszczące w separatorach tłuszczowych, przy kanalizacjach obiektów gastronomicznych, ubojni, galeriach handlowych i zakładach produkcji spożywczej. Kolejnym separatorem, który podlega myciu i odkażaniu to łapacze olejowe, montowane przy oczyszczalniach ścieków. Odpowiednie urządzenia zapobiegają osadzanie się warstwy tłuszczowej w rurach.

Jak przebiega czyszczenie separatorów?

szybkie czyszczenie separatorów we wrocławiuKażdorazowe porządkowanie wymaga dokładnego przygotowania i zabezpieczenia przez specjalistów. Szybkie czyszczenie separatorów we Wrocławiu prowadzą profesjonalne firmy, które legitymują się odpowiednimi upoważnieniami, certyfikatami i atestami dopuszczalnymi przez prawo polskie przy tego typu działaniach. Zabiegi, które należy wykonać podczas operacji czyszczenia to przede wszystkim asenizacja mieszaniny i szlaków znajdujących się w separatorach. Następną czynnością jest hydrodynamiczne czyszczenie ścian, dna i przegląd ruchomych części separatora. W następnej kolejności należy także hydrodynamicznie wysprzątać przykanaliki, a następnie zebrać i wywieźć popłuczyny do specjalnych miejsc asenizacyjnych. Jeżeli już cały układ jest widoczny i skutecznie oczyszczony można sprawdzić wszystkie elementy, które mogą ulec uszkodzeniu i ewentualnie wymienić je na nowe. Wszystkie te czynności należy wykonać bardzo skrupulatnie, gdyż drobne przeoczenie skutkuje poważną awarią i zanieczyszczeniem środowiska. Aby mieć całkowitą pewność trzeba przeprowadzić sprawdzenie całego układu i kontrolnie uruchomić, by nie umknęło jakieś nieszczelności i mikrouszkodzenia. Na koniec warto dopilnować odpowiedniego wpisu do książki serwisowej i przeglądów, by zapewnić sobie terminowość ich wykonania. Wiele firm zajmuje się okresowym serwisem albo przeglądem konserwatorskim, ale warto mieć pewność, że usługa jest wykonywana przez tę właściwą, którą posiada odpowiednie zezwolenia.

 Prace konserwatorskie, przegląd i czyszczenie separatorów są ustawowym obowiązkiem podmiotów, które nimi zarządzają lub są ich właścicielami. W zezwoleniu wodno-prawnym dla danego obiektu powinna być zaznaczona częstotliwość czyszczenia, konserwacji czy, serwisowania danego separatora, jak i badania parametrów ścieków dokonywane laboratoryjnie.