Do czego służą pompownie ppoż?

W przypadku budynków użyteczności publicznej bardzo dużo uwagi przykłada się do tego, czy ich konstrukcja jest dostosowana do wymogów prawa przeciwpożarowego. Bardzo ważne jest więc, by posiadały one dużą liczbę wyjść ewakuacyjnych oraz duża liczbę gaśnic. W ich pobliżu powinny się także znajdować się hydranty, umożliwiające podłączenie sprzętu gaśniczego.

Czym są przepompownie ppoż?

pompownia ppożWłaściciele czy też zarządcy różnych budynków muszą dbać o przestrzeganie i dostosowanie tych obiektów do wymogów prawa ppoż. W szczególności jest to ważne w przypadku budynków użyteczności publicznej, głównie ze względu na to, że znajduje się w nich w tym samym momencie bardzo wiele osób. Dlatego też budynki te powinny dysponować odpowiednią ilością wyjść ewakuacyjnych, które powinny pozostawać drożne przez cały czas. Poza tym bardzo istotne jest, aby w pobliżu danego obiektu znajdowały się hydranty przeciwpożarowe. Jeżeli ich nie ma, trzeba wygospodarować w budynku pomieszczenie, które spełniałoby wymogi prawa ppoż. Pomieszczenie to, określane jako pompownia ppoż, powinno posiadać zawory wodne dostosowane do zastosowań przeciwpożarowych. W przypadku, jeżeli zawory nie umożliwiają przepływu wodny z wymaganym poziomem ciśnienia, trzeba zainstalować odpowiednie zestawy hydroforowe, umożliwiające wzrost poziomu ciśnienia do wymaganego poziomu. W spełniającej wszystkie wymogi pompowni powinny się znajdować co najmniej dwa hydranty przeciwpożarowe, z czego jeden powinien być użytkowany jako hydrant awaryjny. Im większe pomieszczenie przeznaczone na pompownie, tym hydrantów powinno znajdować się więcej. Poza tym pomieszczenie, które zostało przeznaczone na pompownie ppoż, powinno być także odpowiednio odizolowane, oraz posiadać swoją własną, sprawnie działającą instalacje odprowadzającą nadmiar dymu. Jest to bardzo ważne, aby zapewnić korzystającym z pompowni ekipom ratunkowym odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Warto dodać, że posiadanie pompowni jest jedynym sposobem na uzyskanie zezwolenia na budowę w przypadku, gdy dany budynek znajduje się w zbyt dużej odległości od miejskich hydrantów. Nieposiadanie tego typu pompowani lub tez niedostosowanie jej wyposażenie do ogólnych przepisów o prawie przeciwpożarowym może skutkować koniecznością zapłaty bardzo wysokich kar finansowych.

Każdy budynek użyteczności publicznej musi spełniać bardzo jasno określone wymogi dotyczące prawa przeciwpożarowego. Chodzi tutaj przede wszystkim o odpowiednią ilość wyjść ewakuacyjnych. Właściciele tego typu budynków powinni zadbać także o zapewnianie możliwości podłączenia sprzętu gaśniczego.