Decydujemy się na strukturalną iniekcję ciśnieniową

Coraz powszechniej oferowane iniekcje strukturalne są wykonywane w strukturę muru. Poprzez wysycenie powodują jego uszczelnienie na znacznym poziomie. Do uszczelnień strukturalnych stosowane są najczęściej żele akrylowe, preparaty na bazie mikroemulsji silikonowych, a także preparaty na bazie krzemianów metali alkaicznych. W jaki sposób przebiega sama iniekcja ciśnieniowa oraz w jakich przypadkach jest ona szczególnie korzystnym rozwiązaniem? Na co warto zwracać szczególną uwagę?

Procedura wykonywania iniekcji ciśnieniowej

strukturalna iniekcja ciśnieniowa - cenaPrzed wykonaniem iniekcji ciśnieniowej konieczne jest także sprawdzenie, czy nie będzie konieczne wykonanie dodatkowych robót pielęgnacyjnych, na przykład uzupełnieniu ubytków, rys czy naprawy spoin. Konieczne jest wykonanie na całej powierzchni elementu specjalnych wierceń. Sam raster oraz głębokość otworów będą zależały od stanu danego elementu, jak również od jego struktury. Jeżeli interesuje nas strukturalna iniekcja ciśnieniowa – cena nie będzie wygórowana. W przypadku materiałów na bazie krzemianów i mikroemulsji silikonowych, konieczne będzie wykonanie takich czynności przygotowawczych, jak w przypadku przepony poziomej. Uszczelnianie strukturalne jest przeprowadzane wyłącznie metodą ciśnieniową, przy zastosowaniu ciśnienia dopasowanego do parametrów wytrzymałościowych muru. Zazwyczaj są to wartości, które nie przekraczają od 0,8 do 1,0 MPa. Iniekcja powinna być przeprowadzana w taki sposób, aby powstawała ciągła strefa zapobiegająca przenikaniu wilgoci i wody w mur. Iniekcja jest zazwyczaj wykonywana przy odwiertach poziomych, choć jest także możliwe wykonanie ich w przypadku kąta nachylenia wynoszącego 45 stopni. Wiercenie otworów powinno rozpocząć się od najniższego rzędu. Dodatkowo zalecana jest dwustopniowa kontrola procesu, polegająca na zużyciu iniektu na otwór, a także pokazanie się żelu w sąsiednich otworach. Ważne będzie również dokumentowanie wilgotności i grubości przegrody, temperaturę iniektu, podłoża i powietrza, rodzaj stosowanego iniektu czy czas jego utwardzania. Ważny jest także rodzaj stosowanej pompy i ciśnienie w czasie iniekcji.

Rzeczywiste zużycie materiału w czasie iniekcji ciśnieniowej będzie zależało od stanu muru, jego poziomu zawilgocenia, a także obecności rys czy pustych przestrzeni. Z tego względu zalecane jest wykonanie wstępnego wiercenia i iniekcji, co pozwoli na ustalenie rzeczywistego poziomu zużycia, jak również oszacowania czasu wysycenia się muru. Jest to szczególnie istotna kwestia w przypadku wykonywania iniekcji przy pomocy pompy jednokomponentowej. Proces żelowania będzie się bowiem rozpoczynał już w pompie iniekcyjnej, po zmieszaniu składników.