Czym jest nawadnianie zalewowe?

W przypadku tradycyjnych ogrodniczych upraw polowych dostarczanie roślinom wody wpływa na poprawę jakości oraz wielkości plonów. W przypadku szkółek roślin ozdobnych natomiast nawadnianie stanowi zabieg niezbędny w celu prowadzenia produkcji na każdym z etapów, zaczynając od rozmnażania, kończąc na uprawie roślin w pojemnikach albo w gruncie. Odmienne wymagania poszczególnych gatunków, wiek roślin i stosowane technologie uprawy sprawiają, że konieczne jest stosowanie różnorodnych systemów nawodnieniowych.

Odpowiednio dobrane nawadnianie upraw

nawadnianie zalewowe uprawW przypadku produkcji roślin w niewielkich pojemnikach może zostać zastosowane nawadnianie zalewowe albo zraszanie. W tym pierwszym przypadku rośliny są uprawiane na stołach, zagonach zalewowych albo na podłogach. Aktualnie stosowane stoły zalewowe są to aluminiowe konstrukcje o ukształtowanym i szczelnym dnie, wykonane z tworzywa sztucznego. Podłogi są to znacznie większe, szczelnie wybetonowane powierzchnie, gdzie pod spodem umieszczona jest instalacja do wypuszczania oraz odprowadzania pożywki. Dodatkowo na stołach zalewowych są stosowane doniczki o dnie ukształtowanym w taki sposób, aby jego powierzchnia nie mogła przylegać dokładnie do tej, na której jest ustawiona doniczka. Warto stosować skuteczne nawadnianie zalewowe upraw. W przypadku upraw w pojemnikach nawadnianie polega na okresowym zalewaniu powierzchni uprawnej na wysokość od pół do dwóch centymetrów, w zależności od wysokości doniczki. Woda, a dokładniej pożywka nawozowa, krąży w układzie zamkniętym i jest podawana od spodu poprzez wykorzystanie zaworów zalewowo-spustowych. Odmiennym rozwiązaniem jest zalewanie stołów od góry, a następnie odprowadzanie odżywki poprzez zawór spustowy. Wykorzystanie systemów zalewowych sprawdza się także doskonale pod osłonami. Na terenach otwartych , jednak wtedy na etapie konstruowania instalacji należy uwzględnić kwestie odprowadzania oraz gromadzenia wody deszczowej, co będzie przekładało się na jakość działania systemu.

Działanie systemu zalewowego powinno polegać na odprowadzaniu wody deszczowej do specjalnych zbiorników, z których jest ona później pobierana oraz wykorzystywana w celu przygotowania pożywki nawozowej. Jeżeli instalacja nie będzie miała takiego rozwiązania, woda deszczowa, która trafia na stół będzie powodować rozcieńczanej zgromadzonej w zbiorniku pożywki. W przypadku niewielkich opadów nie będzie to problematyczne, ponieważ wystarczające jest kontrolowanie pożywki, jednak w przypadku ulewnych opadów może stać się to problematyczne.