Cechy wyróżniające transport kombinowany

Przewóz towarów w wielu przypadkach może być przedsięwzięciem kosztownym oraz wymagającym. Z tego powodu sposobem na ograniczenie czasu jego trwania i ponoszonych wydatków może być zaangażowanie w tym celu kilku gałęzi transportu. Transport kombinowany jest to bowiem taki przewóz towarów, w którym jest wykorzystywana większa ilość gałęzi transportowych. Co jeszcze warto wiedzieć na temat takiego rozwiązania? Czy rzeczywiście warto korzystać z transportu kombinowanego i jakie są jego najważniejsze zalety?

Jak działa transport kombinowany?

najszybszy transport kombinowanyW przypadku transportu kombinowanego aktywny udział na początkowych i końcowych odcinkach trasy może brać udział jednostka transportowa, taka jak samochód ciężarowy, kontener, przyczepa czy nadwozie wymienne. Pozostała część trasy jest natomiast realizowana w innej formie, jak na przykład transportem kolejowym, morskim czy wodno-śródlądowym. Warto wybierać najszybszy transport kombinowany.  Zgodnie z jego założeniami, może przyczynić się do zwiększania sprawności przewozu towarów, przy jednoczesnym ograniczaniu czasu oraz kosztów ponoszonych na realizację takiej usługi. Może mieć również wpływ na ochronę środowiska, poprzez zmniejszanie ilości emisji spalin w efekcie ograniczania udziału transportu drogowego. Wyróżnia się kilka rodzajów transportu kombinowanego. W tradycyjnym transporcie bierze udział wielu operatorów, w multimodalnym przewóz jest realizowany na podstawie jednej umowy, jednakże wykonywany przez firmy z różnych gałęzi transportu. Natomiast transport bimodalny polega na zastosowaniu drogowego oraz kolejowego środka transportu, przy czym nie wymaga on przeładowywania towaru, a intermodalny obejmuje stosowanie pojedynczej jednostki ładunkowej w czasie całej trasy. W takim wypadku przy zmianie formy transportu nie dochodzi do przeładunku towaru. Najważniejsze w kontekście efektywności łańcucha kombinowanego są takie cechy jak funkcjonalność, przepustowość, a także zakres usług terminali transportowych.

Terminale są to punkty przeładunku towaru, których lokalizacja zapewnia pojazdom samochodowym zarówno bezpośredni wjazd, jak i wyjazd. Stanowiska takie powinny znaleźć się w odpowiedniej odległości od terenów rekreacyjnych czy mieszkalnych. Terminale drogowo-kolejowe dzieli się standardowo ze względu na dostępność, rozmieszczenie, przeznaczenie czy stosowane systemy przeładunku. W podstawowym wyposażeniu terminali powinny znaleźć się urządzenia kołowe, jak i odpowiednia ilość suwnic. Praca w terminalach powinna być odpowiednio zorganizowana.