Badania gruntu w postępowaniu inwestorskim

Każda inwestycja budowlana powinna być poprzedzona kompleksowym badaniem gruntu. Nie jest to jedynie kwestia prawa, ale również dobrze zaplanowanej inwestycji, na podstawie której będzie można zaprojektować budynek w sposób bezpieczny, zgodny ze wszystkimi przyjętymi normami. Co prawda, na gruncie polskiego i unijnego prawa pojawia się pewien paradoks dotyczący zagadnienia konieczności przeprowadzenia badań gruntu, jednak na gruncie prawa w ogóle, zwłaszcza przyjmując zasadę wyższości prawa unijnego nad prawem polskim, należy przyjąć za dobry obyczaj i obligatoryjnie prawnie badanie gruntu.

Zbadaj grunt zanim kupisz ziemię

profesjonalne badanie gruntuPolskie prawo stwierdza, że badania gruntu należy wykonywać tylko dla budynków z niektórych klas kategorii geotechnicznej. Tak brzmi ustawa o prawie budowlanym. Z drugiej strony, w roku 2012 wyszło rozporządzenie, na mocy którego wszystkie obiekty budowlane powinny w dokumentacji o pozwolenie na budowę zawrzeć badania gruntu. Z jednej strony, ustawa ma wyższość nad rozporządzeniem. Całe szczęście w sukurs idzie nam Rozporządzenie Europejskie, które potwierdza treść rozporządzenia polskiego, wobec czego wykładnia konieczności przeprowadzania badań gruntu dla wszystkich obiektów wymagających pozwolenia na budowę jest powszechnie stosowana w polskim prawie. Profesjonalne badanie gruntu pozwoli nam również na określenie rodzajów fundamentów, jakich powinniśmy użyć, tak aby budowa nie miała przed nami żadnych niespodzianek, które w dalszej perspektywie mogłyby spowodować opóźnienia, a nawet wstrzymanie budowy. Jest to jedno z fundamentalnych zadań dla każdego inwestora, który na poważnie traktuje zagadnienie bezpieczeństwa. Co więcej, badania gruntu mogą pozwolić na określenie rodzaju gruntu, który może być podstawą do negocjacji z posiadaczem ziemi. Stąd, często inwestorzy decydują się na badanie gruntu jeszcze w trakcie postępowania przygotowawczego do kupna ziemi. Z drugiej strony, jest to również instytucja wykorzystywana przez posiadaczy ziemi do przyspieszenia mechanizmów związanych ze sprzedażą posiadanej ziemi.

Ciekawym aspektem badań gruntu jest możliwość wykrycia pokładów piasku, który może zostać wykorzystany w budowie. Jest to o tyle ciekawe zagadnienie, ponieważ konieczność poniesienia kosztów może zostać zwrócona nam w postaci budulca piaskowego. Specjaliści nawołują inwestorów do wcześniejszego badania gruntu, jeszcze przed zakupem ziemi, wskazując głównie na niewspółmierność ceny badań gruntu w skali ceny kupowanej ziemi, a pozwoli nam to uniknąć niespodzianek związanych z późniejszymi badaniami.